Arild Johannessen

Arild Johannessen Dr. Scient (Ph.D) er ansvarlig for teknologi og teknologiutvikling. Dr. Arild Johannessen har primært jobbet innen bioteknologisk produksjon, med spesiell vekt på industriell fermentering ved bruk av gasser. Han har hatt flere stillinger innen feltet som visepresident i Calysta, og forskningsdirektør i IRIS. Videre har han fungert som administrerende direktør i oppstart av…

Les mer

Vukasin Draganovic

Ansvarlig for den samlede forretnings- og bedriftsutviklingen. Tidligere prosjektleder i Nutreco med 15 års erfaring i utvikling av nye produkter og teknologier på tvers av fôr- og matvarekjedene. Vukasin har en doktorgrad i Food Process Engineering fra Wageningen University i Nederland hvor han forsket på neste generasjon bærekraftige alternative proteiner. Han har en bred forståelse…

Les mer

Kristine Haualand

Kristine har en bachelorgrad i kjemiteknikk og en mastergrad i miljøteknikk fra UiS, med spesialisering innen vannbehandlingsteknologi og anaerob fordøyelse. Hennes akademiske bakgrunn har lagt grunnlaget for en bred kunnskap innen miljøbioteknologi og prosessteknikk. Videre har Kristine omfattende erfaring fra testing og forskning & utvikling etter 9 år med arbeid i både laboratorium og som…

Les mer

Torhild Nilsen

Torhild Nilsen, regnskaps- og administrasjonssjef. Torhild har lang erfaring med intern regnskap for selskaper i flere bransjer, lønn og administrative oppgaver. De siste årene har hun ført regnskap og lønn for flere kunder. Torhild har også utdannelse innen markedsføring.

Les mer

Daniel Jakobsen

Daniels faglige bakgrunn er fra management consulting i BearingPoint, hvor han har ledet forbedringsprosjekter for store matprodusenter og fiskeprodusenter i Norge. Han har en mastergrad i energi- og prosessteknikk fra NTNU, med masteroppgave om hydrogenproduksjon i samarbeid med SINTEF. Han har også en MBA fra IE Business School i Madrid, med fokus på økonomi, bærekraft…

Les mer

Smiljana Divjak

Smiljana Divjak har overordnet ansvar for selskapets økonomi-, finans-, HR- og IT- funksjon, og sørger for etterlevelse av lover og regler som er knyttet til finansiell rapportering, skatt og avgift (compliance). Divjak har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder, i tillegg til flere utviklingsprogrammer, fra UIA og BI.  Hun har lang…

Les mer