G2F sikrer tilgang på bærekraftig fiskefôr - for å redusere oppdrettsnæringens miljøavtrykk

Teknologien

Gjennom sirkulær proteinproduksjon bidrar vi til å redusere akvakulturnæringens klimaavtrykk, samtidig som vi sikrer en kontinuerlig tilgang på miljøvennlig fiskefôr.

Impact

Ved å gjenbruke CO2 fra oppdrettsanleggene til protein, reduseres klimagassutslippene fra lakseproduksjon dramatisk.

%
Redusert vannforbruk
%

Redusert vannforbruk

%
Redusert CO2-utslipp
%

Redusert CO2-utslipp

%
Redusert areal
%

Redusert areal