Lista

Kommersielt anlegg for proteinproduksjon

ecofishcircle-hjortmedia-Lista-2
Lokasjon

Farsund, Norge

Oppstart

2026

Status

Prosjektering

Produksjons­kapasitet

Protein 2.000 tonn/år
Laks 6.000 tonn/år

Anlegget

Lista-prosjektet er lokalisert i nærheten av Lista Lufthavn, og skal drives av Lista Laks AS. Prosjektet er vårt første i kommersiell størrelse, med demonstrering av vår sirkulære prosess for karbonfangst og proteinproduksjon. Dette skjer i samarbeid med vårt søsterselskap EFC.

Anlegget vil bestå av proteinproduksjon og oppdrett av laks, med tilhørende smoltproduksjon og slakteri. Planlagt årsproduksjon er 2.000 tonn proteiner og 6000 tonn laks.

Området er et eksisterende industriområde, med god infrastruktur tilgjengelig, og arealer som støtter videre ekspansjon.

3033-EFC-Lista Laks-_6 - Photo

Fremdrift

Utvidelsen av lakseproduksjonen vil skje trinnvis og G2F skalerer produksjonen parallelt med EFC.

Impact

  • 720 tonn organisk avfall resirkulert til biogassproduksjon
  • Ca. 4.000 tonn resirkulert CO2
  • Opp til 13.000 tonn lavere CO2 utslipp en tradisjonell lakseoppdrett