Vårt protein

Premium protein for en mer bærekraftig akvakultur

gas2feed-protein-20210414_092220

Vårt protein bidrar til å løse miljø­problemet i matproduksjon ved å redusere akvakultur­næringens miljøavtrykk

Fisk trenger store mengder protein i fôret, og maten til norsk oppdrettslaks inneholder i hovedsak protein fra soya, som importeres fra tropiske områder.

Fôr utgjør opptil 70–80 % av laksens klimaavtrykk, og soyaprotein utgjør hovedandelen av dette. Derfor er oppdrettsnæringen er nødt til å benytte nye fôrråvarer for å redusere klimaavtrykket.

Ved å skape protein basert på CO2 gjennom en sirkulær prosess, vil G2F løse den største og mest betydningsfulle miljøpåvirkningen fra norsk og global havbruksnæring.

Spill av video

Råstoff fra en sirkulær prosess

Kjernen i G2Fs teknologi er unike mikroorganismer som fanger opp og konverterer CO2 til protein. Dette skjer ved at den hurtigvoksende mikroorganismen bruker CO2 produsert som avfallsstoff i oppdrettsanlegget, som næringsmiddel.

På den måten resirkuleres CO2 fra produksjonen, slik at det kan tilbakeføres som protein i fiskefôret. Dette gir en enorm miljøbesparelse på opptil 80% redusert CO2-utslipp sammenlignet med soyaproduksjon.

Produktet vårt er en mikrobiell biomasse som inneholder 70–80 % råprotein. Videre inneholder den 6–8 % fett i form av fosfolipider, 5–7 % mineraler med høy biotilgjengelighet og 6–8 % fiber. Produktet har en aminosyreprofil som ligner fiskemel og har god fordøyelighet.

Dette gjør produktet vårt til et høykvalitets protein, som kan inngå i fôret til flere ulike arter. I tillegg til kvaliteten på selve produktet, er også miljøpåvirkningen fra produksjonen viktig for å redusere miljøavtrykket.

Reduserte klimagassutslipp

Ved å omdanne CO2 i oppdrettsanleggene reduseres klimagassutslippene fra lakseproduksjon dramatisk. I tillegg krever denne proteinproduksjonen vesentlig mindre areal enn soyaproduksjon. Beregninger viser at vi trenger 65.000 ganger mindre areal og 2000 ganger mindre vann, sammenlignet med soya. Beregningen er basert på produksjon av 100.000 tonn soya i normalt landbruk.

Den totale karbonbesparelsen blir ca. 2,2 kg CO2 pr. kg rund fisk, sammenlignet med fôr basert på soyaprotein. Foreløpige beregninger viser at rundt 30 % av fiskefôret kan lages fra resirkulert CO2, med en estimert reduksjon av karbonavtrykket på 40 %, sammenlignet med tradisjonell oppdrett.

Den enorme miljøgevinsten og høye kvaliteten på produktet gjør biomassen vår ettertraktet. Derfor er det også en stor fordel at produksjonen er veldig forutsigbar.

Forutsigbar kvalitet

Biomassen produseres helt sesong-uavhengig og kjører 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette foregår helt uavhengig av klima- og værforhold.

Denne industrielle proteinproduksjonen skjer vesentlig raskere enn det naturen klarer selv gjennom fotosyntesen. Derfor kan vi doble proteinmengden hver 3-4 time, kontinuerlig. Dette gir grunnlag for en svært effektiv produksjon av protein, som kan skaleres opp i industrielle skalaer.

Gjennom den sirkulære produksjonsprosessen bidrar vi til å redusere akvakulturnæringens klimaavtrykk, samtidig som vi sikrer en kontinuerlig tilgang på miljøvennlig fiskefôr.

ecofishcircle-hjortmedia-Mat-15