Om oss

Grønn energi og mikro­organismer forandrer verden

gas2feed_group-HM209372

Gas 2 Feed er en banebrytende aktør innen bærekraftig proteinproduksjon

Gas 2 Feed fanger CO2 og ved bruk av bioteknologi og mikroorganismer konverterer dette til verdifulle produkter. G2F leverer kjerneteknologien for å etablere og drive anlegg som fanger og omdanner CO2 til ernæringsproteiner. G2F vil målrettet adressere et stadig voksende fôrmarked innen akvakultur som sitt første markedssegment.

G2F vil fokusere på bruk av CO2 fra biologiske kilder. CO2 fanget fra landbaserte oppdrettsanlegg og som stammer fra fiskens respirasjon vil være den første biologiske CO2-kilden. Dette vil bli gjort i samarbeid med EcoFishCircle AS (EFC) som driver landbaserte oppdrettsanlegg og har utviklet en tilpasset teknologi for fjerning av CO2 fra sjøvann.

G2F samarbeider med Hydrogen Pro og vil installere deres høyeffektive elektrolysatorer for tilførsel av hydrogen og oksygen i produksjonen.

Elektrolysen vil generere tilstrekkelig oksygen til både oksygenering av oppdrettstankene og til behovet i G2F-reaktoren.

Spill av video

Video og foto: Erlend Haddeland, Media Sør AS

Teamet

Daglig leder

Business Development Director

Operatør industriell bioteknologi

Business Developer

Regnskap og administrasjon

Styret

Våre partnere

G2F samarbeider tett med søsterselskapet EFC for resirkulering av CO2 for produksjon av ernæringsproteiner som brukes til ingrediens i fôret. Videre samarbeider både G2F og EFC tett med Hydrogen-Pro for produksjon av grønt hydrogen og oksygen til oppdrettsanlegget samt hydrogen til fermenteringen.