Steinar Jørgensen

Styremedlem

Steinar
  • Daglig leder NORCE Innovation AS og leder NORCE Technology Transfer Office
  • MBA Global Business, BI
  • Master Marin Teknologi, NTNU
  • Autoristert prosjektleder
  • 25 år erfaring fra norsk og internasjonal industri;  drift, prosjekter, forskning, forretningsutvikling
  • Allsidig ledererfaring som også inkluderer utvikling og anvendelse av ny teknologi for anvendelse i industrien
  • Erfaring fra styreposisjoner i portøljen til NORCE Innovation AS sine oppstartselskaper