Impact

Tradisjonell matproduksjon er avhengig av et landbruk som krever enorme mengder vann og store arealer. Ved å gjenbruke viktige resurser, og tenke nytt rundt proteinproduksjon, er det mulig å lette presset på naturen.

G2F endrer regnestykket for proteinproduksjon og skaper en løsning for fremtiden

Vi må kutte verdens CO2-utslipp

Selv om vi reduserer forbruket vårt dramatisk, vil planetens gjennomsnittstemperatur stige med 2 grader, noe som vil gi enorme konsekvenser.

30 % av alle CO2 utslipp kommer fra matproduksjon

Vi må endre hva vi spiser, og hvordan vi produserer det.

Proteinproduksjon er ressurskrevende

Matproduksjon står for 70 % av alt vannforbruk og 80 % av all avskoging i verden.

Regnstykket går ikke opp

Ifølge FN-anslag vil vi trenge over 50 % flere kalorier for å mate folk innen midten av århundret. Menneskeheten vokser, og vår moderne livsstil presser matbehovet kontinuerlig.

Vi må tenke nytt

Fra CO2-utslipp til proteinproduksjon

Ved å fange CO2 i oppdrettsproduksjonen og gjenbruke dette som protein i fiskefôr, kan G2F redusere arealforbruket med 70 %, sammenlignet med protein fra soyaproduksjon – samtidig som vi reduserer utslippet med over 80 %.

Maten vår trenger også skikkelig mat

Vi lar en mikroorganisme spise CO2 fra oppdrettsnæringen, blandet med hydrogen og oksygen fra elektrolyse av vann. I tillegg til å fjerne CO2 vokser mikroorganismen så raskt, at proteinmengden dobles hver 3-4 time.

Produktet vårt er en mikrobiell biomasse som inneholder 70–80 % råprotein, 6–8 % fett i form av fosfolipider, 5–7 % mineraler med høy biotilgjengelighet og 6–8 % fiber. Produktet har en aminosyreprofil som ligner fiskemel, og veldig god fordøyelighet.

Denne høykvalitets proteinkilden erstatter 30 % av proteinet i fiskefôret

Fremtidens proteinråvare

Ved å omdanne CO2 fra oppdrettsanleggene til protein, reduseres klimagassutslippene fra anleggene dramatisk. G2F's protein har 85% lavere CO2-utslipp, sammenlignet med soyaprotein. I tillegg krever denne proteinproduksjonen vesentlig mindre areal enn soyaproduksjon. Beregninger viser at vi trenger 70 % mindre areal og 2.000 ganger mindre vann, sammenlignet med soya. Beregningen er basert på produksjon av 100.000 tonn soya i normalt landbruk.

Den totale karbonbesparelsen blir ca. 2,2 kg CO2 pr. kg rund fisk, sammenlignet med fôr basert på soyaprotein. Foreløpige beregninger viser en estimert reduksjon av karbonavtrykket på 40 %, sammenlignet med tradisjonell oppdrett.

%
Redusert vannforbruk
%
Redusert CO2-utslipp
%
Redusert areal
ecofishcircle-hjortmedia-Lista-2