Kristine Haualand

Operatør industriell bioteknologi

gas2feed_team-HM209218-kristine

Kristine har en bachelorgrad i kjemiteknikk og en mastergrad i miljøteknikk fra UiS, med spesialisering innen vannbehandlingsteknologi og anaerob fordøyelse. Hennes akademiske bakgrunn har lagt grunnlaget for en bred kunnskap innen miljøbioteknologi og prosessteknikk.

Videre har Kristine omfattende erfaring fra testing og forskning & utvikling etter 9 år med arbeid i både laboratorium og som testingeniør i avløpsvannbehandlingsindustrien. Denne bakgrunnen har gitt henne verdifull kunnskap innen et bredt spekter av bioprosessteknologier, i tillegg til laboratorieanalyse og instrumentering som vil bli nyttig når hun tar på seg den spennende oppgaven med å utvikle og drive vår innovative Gas 2 Feed-fermenter.