Arild Johannessen

CTO

gas2feed_team-HM209228

Arild Johannessen Dr. Scient (Ph.D) er ansvarlig for teknologi og teknologiutvikling. Dr. Arild Johannessen har primært jobbet innen bioteknologisk produksjon, med spesiell vekt på industriell fermentering ved bruk av gasser. Han har hatt flere stillinger innen feltet som visepresident i Calysta, og forskningsdirektør i IRIS. Videre har han fungert som administrerende direktør i oppstart av bioteknologi. Arild er forfatter av cirka 15 vitenskapelige publikasjoner og cirka 15 patenter og patentsøknader.