Luft omdannes til bærekraftig fiskefôr

20. september 2022

Teknologi omdanner luft, vann og elektrisitet til protein, reduserer akvakulturens karbonavtrykk.

En ny teknologi har blitt utviklet for å konvertere luft, vann og elektrisitet til protein, noe som skaper en bærekraftig ingrediens for fiskefôr og reduserer akvakulturens karbonavtrykk. Denne metoden adresserer akvakulturens største miljøutfordring, da dagens fiskefôralternativer, spesielt de basert på soya, har en betydelig miljøpåvirkning.

Ved hjelp av bioteknologi og mikroorganismer fanges CO₂ opp og omdannes til en bærekraftig ingrediens for laksefôr. Denne prosessen bruker fermentering, elektrolyse og karbonfangst. Spesialiserte mikroorganismer fanger og konverterer CO₂ til enkeltcelleproteiner, mens elektrolyse brukes til å dele vann i hydrogen og oksygen.

Resultatet er et høykvalitetsprotein fra en rimelig karbonkilde. Denne metoden for fôrproduksjon bruker betydelig mindre vann og land enn tradisjonell landbruk, og gir en ny proteinkilde uten å konkurrere med annen matproduksjon. Teknologien er fortsatt under utvikling, men forventes å demonstrere sin bærekraftige og sirkulære akvakultursystem i nær fremtid.

gas2feed-protein-20210414_092220