Innovativ CO2-omforming til akvafôr-proteiner

4. april 2023

Norsk teknologi transformerer CO2 til verdifullt protein for akvakultur.

Det arbeides med en innovativ løsning for å fange og konvertere CO2 fra biogene kilder til ernæringsproteiner for bruk i akvafôr ved hjelp av en fermenteringsprosess. Denne teknologien ble utviklet som svar på et presserende miljøbehov for å erstatte plantebaserte proteiner, som soya, med enkeltcelleproteiner (SCPs) i akvafôr. Fokuset er på å produsere mikrobielt protein fra gasser som hydrogen, karbondioksid og oksygen, som er naturlig avledet fra vann og luft. Det pågår arbeid med å optimalisere produksjonsprosessen på et pilotanlegg i Norge. Biomassen som oppnås har et proteininnhold på omtrent 70%, men dette kan øke til 80% avhengig av prosesseringen. Det er også mottatt støtte for å videreutvikle denne teknologien, og det planlegges å bygge et kommersielt anlegg i nær fremtid.

20230404-g2f-aquafeed